home           kamers          informatie          beschikbaarheid          omgeving          geschiedenis          contact

Geschiedenis


De boerderij `t Kraaijenest heeft een rijke historie.


Volgens deskundigen moet de huidige vorm van het erf al in de vroege middeleeuwen zijn ontstaan. Tussen 1000 en 1250 werden zogenaamde "mottekastelen" opgericht, waarmee men zijn bezittingen tegen ongewenste indringers wilde beschermen. Rond het erf werd een gracht gegraven; met de uitgegraven grond werd het erf opgehoogd, waarna een houten toren werd opgericht. Motte is het Franse woord voor heuvel. De vorm van het erf en de beschermde ligging is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.


Overlevering

In oude documenten zijn diverse vermeldingen van de boerderij terug te vinden. De oudste vermelding dateert uit 1372 wanneer de boerderij in een testament wordt beschreven. De naam van de boerderij is dan nog Diepenburg. De naamsverandering naar 't Kraaijenest is volgens de overleveringen gekomen toen de boerderij eens in zijn geheel afbrandde en er nog slechts een kraaiennest was overgebleven.


Cruqius

Op de landkaart van Cruqius uit 1750, die in het Delflandhuis in Delft nog te bewonderen valt, is ´t Kraye Nest al terug te vinden.

Naar wordt aangenomen dateert de huidige bebouwing van rond 1850.


In 1990 is na een grondige verbouwing de stal verbouwd tot een geriefelijke woning die voldoet aan de eisen van de huidige tijd.